skip to Main Content
Tandartsen Hakse De Groot

Kindertandheelkunde

Bijzondere affiniteit hebben wij met kindertandheelkunde

Bij Tandartspraktijk Hakse De Groot wordt veel aandacht besteed aan de verzorging en behandeling van kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan tandheelkundige behandelingen kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De tandarts probeert dan ook duidelijke afspraken te maken met uw kind en zich aan deze afspraken te houden. De tandarts stelt uw kind op zijn of haar gemak door aan het eind van de behandeling altijd te vertellen wat er de volgende keer te wachten staat.

Tandartsenpraktijk Hakse De Groot richt zich op zowel preventieve als herstellende behandelingen. Gedurende de wenperiode van kinderen wordt geprobeerd alleen de basale handelingen uit te voeren, zoals het maken van foto’s, polijsten van het gebit en/of een fluoridebehandeling.

Fluoride advies

Fluoride is een natuurlijke stof die tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt. Het gebruik van de juiste hoeveelheid fluoride helpt gaatjes in tanden en kiezen voorkomen. Daarom is het belangrijk een fluoridetandpasta te gebruiken bij de dagelijkse verzorging van het gebit.

Het fluorideadvies, dat eind 1998 door het Ivoren Kruis is vastgesteld, luidt:

  • 0 en 1 jaar: vanaf het doorbreken van de eerste tandjes: eenmaal per dag poetsen met fluoridepeutertandpasta;
  • 2, 3 en 4 jaar: tweemaal per dag poetsen met fluoridepeutertandpasta;
  • 5 jaar en ouder: tweemaal per dag poetsen met fluoridetandpasta;
  • Voor alle leeftijden: alle andere vormen van fluoridegebruik in overleg met de tandarts of mondhygiënist.

Vereniging Ivoren Kruis

Ivoren KruisHet doel van de Vereniging Ivoren Kruis is het bevorderen van mondgezondheid. Circa 3000 tandartsen en mondhygiënisten zijn lid van deze vereniging.  Meer weten? www.ivorenkruis.nl

Back To Top