skip to Main Content
Tandartsen Hakse De Groot

Hedendaagse betrouwbare tandzorg

Behandelingen en specialisaties

U bent zich ervan bewust dat een goede mondgezondheid een bijdrage levert aan de kwaliteit van uw leven. Daarom wenst u een tandartspraktijk die op basis van periodieke preventieve controles daarvoor garant staat. In het uitoefenen van ons beroep staat u centraal. Dat betekent dat wij u vragen naar uw tandheelkundige klachten en wensen en ons daarvoor inzetten.

Het is belangrijk regelmatig op controle te komen. Wij zien u daarom graag ieder half jaar.

De behandelingen die in de praktijk gedaan worden:

Wij hebben ons toegelegd op de algemene tandheelkunde, preventie en mondhygiene. Wij zijn gespecialiseerd in de endodontie; zenuwkanaalbehandelingen worden uitgevoerd door Richard Hakse, Tandarts Endodontoloog.

Wij kunnen u de meest voorkomende behandelingen aanbieden. Informatie over specifieke behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl en ivorenkruis.nl/folders lezen.

Wij verwijzen u naar erkende tandarts-specialisten in de regio voor onder meer kaakchirurgie, orthodontie,implantologie, parodontologie, gnatologie, maxillo faciale prothetiek en de behandeling van extreme tandarts angst.

Back To Top