skip to Main Content
Tandartsen Hakse De Groot

Veel gestelde vragen

Wanneer uw tandarts u wil verwijzen dient hij of zij een verwijsbrief naar Endopraktijk Hakse te sturen. Zodra we deze verwijsbrief hebben ontvangen wordt door de tandarts-endodontoloog een inschatting gemaakt van de situatie en aangegeven welk type consult benodigd is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de verwijzing, hierin wordt tevens aangegeven in welke maand u een telefonische of schriftelijke oproep voor  het eerste consult kunt verwachten. Wanneer er sprake is van een spoedindicatie wordt u vaak direct telefonisch benaderd voor het maken van de spoed-consultafspraak. Na het maken van de consultafspraak ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Bij deze bevestiging ontvangt u tevens een routebeschrijving naar de praktijk, eengezondheidsvragenlijst en een toestemmingsformulier.

Na het consult kunt u in de praktijk een behandelafspraak maken.

De reguliere wachttijd voor een consult in de praktijk is momenteel ongeveer 4 weken. Na het consult proberen we een eventuele vervolgafspraak voor behandeling binnen 2 weken te plannen. In sommige gevallen is een consult op kortere termijn zeer gewenst. In die gevallen wordt hierover met uw huistandarts overlegd en zonodig een spoedconsult ingepland.

In principe vragen wij uw tandarts om de ‘acute’ pijnklachten te verhelpen alvorens een patiënt te verwijzen. Wanneer u in de tijd vóór de consultafspraak klachten heeft dient u zich tot uw huistandarts te wenden. In overleg met uw tandarts zullen we indien gewenst onze uiterste best doen om de consultafspraak te vervroegen.

Wanneer u reeds een behandelafspraak heeft gemaakt en onverhoopt ernstige pijnklachten krijgt in de periode tussen consult en behandelafpraak, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. In de praktijk agenda is spoedtijd gereserveerd. Dit betekent dat we bij ernstige pijnklachten altijd proberen om u zo spoedig mogelijk na het consult een behandelafspraak aan te bieden.

Een wortelkanaalbehandeling is een nauwkeurige behandeling die onder de microscoop wordt uitgevoerd. Bij de meeste behandelingen  streven we ernaar om de behandeling in één keer af te ronden. Gemiddeld duurt een behandeling daarom twee tot twee-en-half uur per tand of kies, hoewel kortere en langere behandelingen ook voorkomen.

Het tarief voor een endodontische behandeling is gebaseerd op de gecompliceerdheid van de behandeling. De kosten van het eerste consult bedragen ongeveer 120 euro. Het maken van de röntgenfoto’s en de rapportage aan uw eigen tandarts zijn hierbij inbegrepen. Na het eerste consult kunnen we de kosten voor de behandeling aangeven. Die kosten variëren meestal van 300 tot 800 euro per tand of kies, maar uitzonderingen naar boven of beneden zijn mogelijk. Na het consult ontvangt u een begroting van de te verwachten behandelkosten.

Niet iedere verrichting wordt door alle verzekeraars volledig vergoed. Er worden geen kosten in rekening gebracht als u een geplande afspraak minimaal 2 werkdagen tevoren wilt wijzigen. Als u daarna (dus binnen 48 uur) uw afspraak wilt wijzigen, brengen we de voor u gereserveerde tijd in rekening als deze niet meer kan worden opgevuld.

De levensduur van uw tand of kies is gebaat bij een goede vulling of kroon. Tijdens het consult zullen we u ook uitgebreid informeren over de benodigde restauratieve behandeling na de wortelkanaalbehandeling. Om het resultaat van de endodontische behandeling vast te stellen zullen we u een jaar na de endodontische behandeling nog eens oproepen voor een controle.

Back To Top